تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

طرح درس

  مشخصات

  کلی

  نام درس:اقتصاد           طرح درس :  سال تحصیلی 96-95

  موضوع درس: فصل چهارم:  آشنایی با شاخص های اقتصادی

  چگونه می توانیم میزان فعالیت های اقتصادی رادرسطح یک جامعه اندازه گیری کنیم؟                            صفحات:  40-44

  طراح: غلامی

  تاریخ اجراء:  مهر 1395

  مدت اجراء:85دقیقه

  محل اجراء:

  کلاس:دهم انسانی

  تعداد فراگیر:......... نفر

  اهداف

  1-کلی:آشناسايي شاخص هاي اقتصادي

  2-پیشین: معلم انتظارداردفراگيربتوانداهمیت حسابداری ملی راتوضیح دهدومیزان فعالیت های اقتصادی رادرسطح یک جامعه اندازه گیری کندازدیدگاه حسابداری ملی فعالیت تولیدی راتعریف کندوشرایط محاسبه ی فعالیت های تولیدی رابیان کند.

  3- پسین: فراگیرمی داندکه اهمیت حسابداری ملی چیست وتاثیربه کارگیری سیاست های اقتصادی مختلف رابرسطح زندگی مردم ورشداقتصادی جامعه می سنجدوازدیدگاه حسابداری ملی فعالیت تولیدی راتوضیح می دهدوشرایط محاسبه ی فعالیت های تولیدی راشرح می دهد.

  3- اهداف رفتاری( آموزشی،شناختی، نگرشی، مهارتی)

  دلیل اهمیت حسابداری ملی را بیان کند؟(درک و فهم)

   منظورازتولیدکل چیست؟(دانش)

   شرایط سنجش فعالیت های تولیدی رانام ببرد؟(دانش)

  چرادراندازه گیری تولیدکل جامعه ارزش کالای واسطه ای محاسبه نمی شود؟(درك وفهم)

  چرافعالیت غیرقانونی جزءتولیدکشورمحاسبه نمی شود؟(درك وفهم)

  تولیدناخالص ملی و داخلی بررسی و مقایسه کند؟(تجزیه و تحلیل)

  مفهوم استهلاک را بشناسد.- با مثال( دانش) - کاربرد

  درآمدملی و موارد مورد بررسی در آن را تشخیص دهد. (دانشی)

  انتخاب

  روشهای تدریس: پیش سازمان یافته ، بارش مغری ، پرسش وپاسخ  ، گروهی

  ابزار ووسایل: ،  تصاویر ، power point ،اینترنت و ، تابلو ،تخته هوشمند.

  مراحل اجراء

  1-کار های مقدماتی : سلام واحوال پرسی از دانش آموزان ، اطلاع از حضوروغیاب فراگیران وپیگیری غیبت  غایبان ، بررسی وضعیت فیریکی کلاس ازنظر دما ونور  ودریافت  احساس آمادگی دانش آموزان  برای فراگیری درس جدید .

  زمان

  5دقیقه


  مراحل اجراء

  2-ارزشیابی تشخیصی: ازدرس های قبل سوال پرسیده می شود.

  1- علم اقتصادراتعریف کند؟(دانشی) تعریف علم اقتصاد دربرگیرنده چه نکات مهمی است؟(درك وفهم)

  2- مفهوم عقلانیت اقتصادی، را توضیح دهید.(درک و فهم)

  3- انواع کالاها   تفکیک  و مقایسه کند.(ارزشیابی)

  4- تولید و فعالیت های تولیدی و محصولات تولیدی را بیان کند.با ذکر مثال/ ( دانش) و (کاربرد)

  5- مفهوم هزینه تولید/درآمد و سود و چگونگی محاسبه آن آشنا باشد.( دانش) و (درک وفهم)

  6-به چه دلیل به افزایش یا کاهش  قیمت  یک کالا، میزان تولید و عرضه آن افزایش می یابد؟ ذکر 2 دلیل.(درك و فهم و تحلیل)

  7- انواع رفتار اقتصادی و  بازار و نیز عوامل تاثیر بر آنها را بشناسد و تحلیل کندوبررسی کند.(درک و فهم)-(ارزشیابی)

  8-با رسم یک شکل قیمت تعادلی و نقطه تعادل را در بازار یک کالا مشخص کنید؟ (ترکیب)

  10دقیقه

  3-آماده سازی(زمینه سازی):  بررسی و رفع اشکالات درس گذشته/  پاسخ به سوالات فراگیران / با پرسش چندسوال ونشان دادن اسلاید یا گزارش دانش آموزی و......درس راشروع می کنیم. ( هدفهای حوزه ی روانی-حرکتی)//( آزمون آمادگی)

  10دقیقه

  4- ارائه درس:فعالیت معلم :باآوردن نمونه هایی از اهمیت اقتصاد در زندگی /میزان فعالیت های اقتصادی رادرسطح جامعه اندازه گیری.//  مواردبررسی حسابداری ملی رانام برده شود.  //تاثیربه کارگیری آن برسطح زندگی مردم ورشدجامعه بیان واهميت حسابداري ملی راروشن کند.//تولید کل راتعریف شود.//واین که فعالیت های خدماتی نیزبه عنوان تولیدشناخته می شوندزیرا نیازمردم راتامین می کند.//شرایط محاسبه فعالیت های تولیدی راتوضیح ...واین که چرادراندازه گیری تولیدکل جامعه ارزش کالاهای واسطه ای محاسبه نمی شود؟// چرافعالیت غیرقانونی جزءتولیدکشورمحاسبه نمی شود؟ .تولیدناخالص ملی و داخلی بررسی و مقایسه .ویادآ وری این نکته که فعالیت های غیرقانونی جزء تولیدکشورمحاسبه نمی شود.// مفهوم استهلاک را بشناسد.// درآمدملی و اهمیت  بررسی در آن را تشخیص دهد.

  **فعالیت فراگیران**

  گوش دادن

  پرسش  (حوزه ی عاطفی)

  پاسخ

  کارگروهی

  30دقیقه

  فعالیتهای تکمیلی

   

   

  5- جمع بندی ونتیجه گیری: یادآورمی شویم که حسابداری ملی شاخه ای ازاقتصاداست که باارائه ی شاخص های متنوع به بررسی واندازه گیری فعالیت های اقتصادی درسطح ملی می پردازدبه همین دلیل اهمیت بسیاری داردوفعالیت تولیدی به تهیه کالا وخدمات موردنیازمردم می پردازدوشرایط محاسبه ی فعالیت های تولیدی ازاین قراراست.ازبازارعبورکند،به تولید کالایاخدمات نهایی منتهی شودودرمحدوده ی مکانی معین صورت گیردوقانونی باشد.این که با در نظر گرفتن هزینه استهلاک می توان به تولی خالص دست یافت.  و درآمد ملی به عنوان شاخص کلان اقتصادی مورد استقاده قرار می گیرد.

  10دقیقه

  6-ارزشیابی تکوینی(مرحله ای): چندسوال پرسیده می شود.// فراگیران به صورت گروهی پاسخ می دهند//توضیح اهمیت حسابداری ملی //تعریف فعالیت تولیدی ویژگی های فعالیت تولیدی و ....( هدفهای حوزه ی روانی-حرکتی)

   

  10دقیقه

  7-تعیین تکلیف: ازگروه هاخواسته می شودبامراجعه به سایت  و مقالات اطلاعاتی راجع به مراحل فعالیت تولیدی تهیه ی کالاوخدمات وشرایط فعالیت تولیدی بیاورند.

  5دقیقه

  8- -تعیین  موضوع  جلسه آینده : اشاره به موضوع درس بعدی محاسبه تولیدکل جامعه/ شاخص های نسبی  /محاسبه قیمت ثابت و جاری( جلسه بعدی با تهیه پاورپوینت. ویا  داوطلبانه کنفرانس دهند)

  5دقیقه

  85دقیقه


  این مطلب تا کنون 42 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ جمعه 14 آبان 1395 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز شنبه 29 مهر 1396

 • تعداد وبلاگ :55487
 • تعداد مطالب :160282
 • بازدید امروز :247254
 • بازدید داخلی :26898
 • کاربران حاضر :239
 • رباتهای جستجوگر:397
 • همه حاضرین :636

تگ های برتر